Please enable Javascript!

CGM S4M

Vlastnosti

Informační systém mikrobiologické laboratoře je určen pro příjem a zpracování požadavků na mikrobiologická vyšetření a vyhodnocování výsledků laboratorních metod. S okolím systém komunikuje formou standardních žádanek a výsledků v Datovém standardu MZ (DASTA) a HL7. Může tak tvořit součást komplexního nemocničního informačního systému. Systém CGM S4M Mikrobiologie splňuje všechny běžné požadavky na práci v laboratořích libovolné velikosti vč. laboratoří akreditovaných.

Přehled základních vlastností systému:

  • přijetí žádanky o vyšetření ručně nebo elektronicky
  • přehled všech aktuálně přijatých žádanek a jejich správa
  • možnost dodatečné editace dosud nezpracovaných žádanek
  • vedení a tisk provozního deníku
  • tisk nálezů včetně možnosti dílčích tisků
  • archivace veškerých žádanek
  • prohlížení a vyhledávání v archivu
  • uživatelsky definovatelné statistické přehledy
  • sestavení účtů pro zdravotní pojišťovny včetně vygenerování dávek nebo odeslání dávek za účelem centrálního zpracování dat pro zdravotní pojišťovny za celé zdravotnické zařízení

Kontakty

Kontakty

CGM Česká republika

Divize Nemocniční informační systémy

Tel.: +420 541 240 680