Please enable Javascript!

Výhody

Výhody

Hlavní výhody pro zřizovatele

  • CGM HR SOLUTIONS nabízí řešení všech úloh řízení lidských zdrojův sektoru zdravotnictví (v oblasti ekonomické, sociální, legislativní).
  • Dlouhodobé zkušenosti a odborné znalosti našich specialistůve zdravotnictví jsou zárukou
  • úspěšnosti řešení CGM HR SOLUTIONS.
  • Specifické vyspělé funkcionality umožňují komplexní řešení ve všech personálních oblastech.
  • Díky řešení je možné využít ekonomický potenciál a zavést opatření ke zvýšení kvality.

Přínosy pro uživatele

  • Podpora personálních procesůod personální administrativy přes plánování, docházku až po automatické vyúčtování příplatků.
  • Správa agendy zaměstnanců, od jejich žádostí o přijetí do zaměstnání přes vzdělávání a rozvoj až po ukončení pracovního poměru v jediném řešení.
  • Přístup k datům odkudkoli bez nutnosti instalace aplikace.
  • Racionalizace pracovních postupů, kvalita standardů, plánování služeb a zdrojů.

Kontakty

Kontakty

CGM Česká republika

Divize Nemocniční informační systémy

Tel.: +420 541 240 680