Please enable Javascript!

CGM DSS

Najděte si pomocníka pro rozhodování.

Vzroste Vám efektivita a vždy budete mít přehled


Manažerský informační systém CGM DSS podpoří rozhodování na různých úrovních řízení nemocnice či celé sítě zdravotnických zařízení. Zhodnotí plnění aktuálních úkolů i strategických cílů nemocnice v souladu s úhradovou vyhláškou. Všechny ukazatele dokáže přehledně zpracovat. Spolehlivě poskytne grafické přehledy, ale i detailní analýzy konkrétního problému.

Manažerský informační systém CGM DSS je systém pro podporu rozhodování na různých úrovních řízení nemocnice či celé sítě poskytovatelů zdravotnické péče. Jde o nástroj obsahově a logicky vyhodnocující ukazatele a indikátory vycházející z plánovaných úkolů a strategických cílů nemocnice. Řízenou organizací může být nejen celá nemocnice popř. síť zdravotnických zařízení, ale např. i odbor krajského úřadu nebo jiný významný subjekt pověřený správou. Nemusí však jít nutně pouze o vrcholový management, CGM DSS může být užitečný kterémukoliv zaměstnanci nemocnice, který má daný nějaký měřitelný plán.

Kontakty

Kontakty

CGM Česká republika

Divize Nemocniční informační systémy

Tel.: +420 541 240 680