Please enable Javascript!

Přijímám pouze nezbytně nutné cookie
CGM CLINICOM

Správné a úplné informace jsou základem pro kvalifikované rozhodování nejen o zdravotní péči

Nemocniční informační systém CGM CLINICOM Vám vnese pořádek do zdravotnické dokumentace Vašich pacientů.


Navíc máte všechny potřebné informace k dispozici na jednom místě. Rychle a spolehlivě. Samozřejmostí je efektivní vykazování zdravotním pojišťovnám v souladu s úhradovou vyhláškou i metodiky DRG.

CGM CLINICOM je spolehlivý nemocniční informační systém (NIS) ověřený dlouhodobým nepřetržitým provozem v mnoha českých a slovenských nemocnicích různé velikosti, provozního uspořádání a sortimentu poskytované péče. Pokrývá činnost lékařů a sester jako v ambulantních, tak i lůžkových provozech.

CGM CLINICOM slouží k vedení evidence pacientů léčených ve zdravotnickém zařízení, lékařské dokumentace, výsledků laboratorních vyšetření, denních dekurzů, záznamů medikace pacienta, plánování odborných vyšetření, rehabilitace a rehabilitačních procedur. Údaje o pacientovi a jeho léčbě jsou ukládány komplexně na jednom místě. Přístup k nim je řízen pomocí nastavení individuálních nebo skupinových práv.

Kontakty

Kontakty

CGM Česká republika

Divize Nemocniční informační systémy

Tel.: +420 541 240 680