Please enable Javascript!

CGM CLINICOM

Medikace II

K řešení evidence medikace se využívá možnost zadání přes tzv. RUD formuláře. Ty byly pro potřeby evidence doplněny o novou vlastnost – vytvoření šablony ze zadaných medikací konkrétního pacienta. Šablonu lze použít také u jiných pacientů. U dokončených zpráv je možné sledovat změny pomocí historie RUD. Mezi zadanými léky je možné zkontrolovat jejich vzájemné interakce.

Při ukládání, resp. dokončení RUD zprávy MEDIKACE lze vzorcem nastavit, aby se jednotlivá políčka setřídila. Setřídění se provede podle skupin ordinací (podle abecedy) a slouží k lepší orientaci uživatelů pracujících následně s tištěným seznamem medikací.

Práce s medikacemi předpokládá podporu pozitivního listu barevným odlišením a upozorněním. V seznamu vyhledávaných léků jsou léky, které jsou obsaženy v pozitivním listu, barevně označeny. V případě, že uživatel vybere lék mimo pozitivní list, systém uživateli zahlásí, že lék je mimo pozitivní list a pokud v databázi existují léky se stejným ATC, které se v pozitivním listu nachází, systém vypíše seznam těchto léků.

Kontakty

Kontakty

CGM Česká republika

Divize Nemocniční informační systémy

Tel.: +420 541 240 680