Please enable Javascript!

CGM CLINICOM

Strukturovaná dokumentace

Funkcionalita umožňuje vytvářet strukturované dokumenty s libovolně velkým množstvím polí různého typu, která lze dle potřeby seskupovat do logických celků, případně rozdělovat na více záložek ve formuláři. Velkou výhodou je možnost provázání na data uložená v CGM CLINICOM , tedy na veškerá data pacienta i číselníky, které lze použít pro předdefinované hodnoty, nabídky či validace políček. Funkcionalita je vhodná na lékařské zprávy, odborné nálezy, žádanky, administrativní dokumenty, právní dokumenty, poukazy VZP, formuláře pro sběr dat pro ÚZIS či skórovací formuláře.

Kontakty

Kontakty

CGM Česká republika

Divize Nemocniční informační systémy

Tel.: +420 541 240 680