Please enable Javascript!

Optim DRG

Optim DRG

Optim DRG je určen pro pracovníky, kteří se zabývají zařazením konkrétního případu do klasifikace DRG. Funkce nabízí uživateli možné varianty DRG skupin, které připadají u vybraného pacienta na základě zadaných údajů v úvahu (především diagnóz a výkonů). Tato funkce je používána jednak v průběhu léčby, a to z důvodů ověření, jak moc léčba vybočuje z hlediska délky a nákladů od aktuálně zvoleného případu DRG a jednak se používá v okamžiku propuštění pacienta před uzavřením účtů pacienta.

Kontakty

Kontakty

CGM Česká republika

Divize Nemocniční informační systémy

Tel.: +420 541 240 680