Please enable Javascript!

MEDICAL NET

Vlastnosti

MEDICAL NET Vám urychlí, zjednoduší a zefektivní komunikaci s Vašimi partnery ve zdravotnictví. Je bezpečným komunikačním systémem pro předávání dat pacientů (např. lékařských zpráv, žádanek či nálezů). Díky technologiím použitých v systému MEDICAL NET je přenos citlivých dat v souladu s legislativními požadavky České republiky na ochranu osobních údajů. Systém MEDICAL NET zprostředkovává bezpečný přenos zpráv mezi dvěma libovolnými registrovanými účastníky sítě- odesílatelem a příjemcem.

  • Bezpečná elektronická komunikace
  • Elektronické odeslání snadnější a rychlejší, než tisk
  • Nálezy elektronicky přímo do dokumentace pacienta
  • Řešení pro všechny lékaře a zdravotnická zařízení všech velikostí

Přenos dat


systém MEDICAL NET se skládá ze dvou vrstev. Z klientské části (poštovní klient), instalované u registrovaných uživatelů sítě, a komunikačního serveru. Klient umožňuje bezpečné odeslání zprávy libovolnému registrovanému uživateli sítě. Vlastní předání zprávy zprostředkovává server sítě MEDICAL NET .

Ochrana dat při přenosu


klient systému MEDICAL NET je vybaven asymetrickým šifrováním dat pomocí X.509 certifikátů. K citlivým údajům nemá během přenosu nikdo přístup (ani provozovatel služby).

Elektronický podpis


každou zprávu opatřuje poštovní klient systému MEDICAL NET elektronickým podpisem, čímž je zaručena autentičnost odesílatele a integrita doručených dat.

Podpora datových standardů


klient systému MEDICAL NET podporuje automatické odesílání a příjem zpráv běžných datových formátů používaných ve zdravotnictví (např. datový standard MZČR verze 3 a 4).

Potvrzení doručení zprávy


po doručení zprávy je příjemcem automaticky generována zpráva o doručení.

Efektivní integrace informačních systémů s klientem

MEDICAL NET


poštovní klient umožňuje snadné napojení jakéhokoliv informačního systému pro příjem a odesílání zpráv. Všechny systémy společnosti CompuGroup Medical umožňují komunikaci pomocí MEDICAL NET . Propojení je možné pomocí tzv. souborové komunikace nebo pomocí velmi jednoduchého HTTP rozhraní.

Seznam zapojených zdravotních zařízení


součástí systému MEDICAL NET je správa a automatická distribuce seznamu registrovaných uživatelů. Ti pak při odesílání zpráv ze svého informačního systému pracují s aktuálním seznamem. Komunikace s novými registrovanými uživateli sítě proto nevyžaduje žádnou změnu nastavení poštovního klienta systému MEDICAL NET .

Přesná adresace zpráv


zdravotní zařízení v systému MEDICAL NET může mít pro jednotlivá pracoviště založeny různé komunikační aliasy. Ty umožňují přesné směrování zpráv konkrétnímu pracovišti.

Související produkty

Komunikaci prostřednictvím sítě MEDICAL NET podporují všechny systémy dodávané společností CGM ČR:

  • ambulantní informační systémy PC DOKTOR, MEDICUS, AMICUS
  • nemocniční informační systém CGM CLINICOM
  • medicínské informační systémy CGM S4M (laboratorní IS, mikrobiologický IS, radiologický IS)
  • CGM ANALYTIX - laboratorní informační systém

Kontakty

Kontakty

CGM Česká republika

Divize HCS

Tel.: +420 246 007 922