Please enable Javascript!

MEDICAL NET

Výhody

Přínosy pro uživatele

  • Rychlé a bezpečné doručení zpráv
  • Přesná adresace zprávna konkrétní pracoviště či pracovníka
  • Automatizace a maximální zjednodušení procesu odeslání zpráv
  • Automatizace příjmu zprávaž do informačního systému uživatele
  • Potenciál široké základny zapojených uživatelů
  • Nezpochybnitelnost doručení zprávy založená na systému generování doručenek
  • Snadná a rychlá integrace komunikačního klienta do jakéhokoliv informačního systému

Kontakty

Kontakty

CGM Česká republika

Divize HCS

Tel.: +420 246 007 922