Please enable Javascript!

MEDICUS

Zdravotní záznamy – dekurz

Základem zdravotní dokumentace pacienta je přehledná zdravotní karta s možností vkládání připravených frází. Do karty se automaticky přepisují data ambulantních účtů, vystavené dokumenty (např. lékařské zprávy, příjmové doklady), termíny návštěv apod. Přímo v kartě lze také uchovávat fotodokumentaci pacientů, jejímž zdrojem může být RTG, digitální fotoaparát, RVG, intra-orální kamera, popřípadě snímek z jiných zdrojů, digitalizovaný ve skeneru (např. otisk chrupu).

Kontakty

Kontakty

CGM Česká republika

Divize Ambulantní software

Obchod: +420 246 007 820

HOTLINE: +420 246 007 844