Please enable Javascript!

MEDICUS

Grafický zubní kříž

Program využívá originální řešení, které v sobě spojuje přednosti přesného a podrobného grafického znázornění stavu chrupu s automatickým generováním plánu ošetření a vytvořením ambulantního účtu i záznamu do pacientova dekurzu. Schéma zubního kříže dovoluje velmi přesně a systematicky zaznamenat status quo chrupu v průběhu vyšetření. Program obsahuje znalostní databázi, ve které si lékař může podle vlastních potřeb či zvyklostí definovat léčebné postupy ke konkrétním zjištěným stavům. Jakmile je stav zaznamenán, systém automaticky navrhuje postup dalšího ošetření. Uživatel si může v případě zájmu zvolit i záznam do standardního semigrafického kříže.

Další přednosti zubního kříže:

  • Snadné přizpůsobení postupů, materiálů atd. vlastním potřebám a zvyklostem
  • Automatický výpočet stomatologických indexů KPE, CPITN a PBI
  • Grafický záznam stavu úponů gingivy a viklavosti
  • Historie vývoje stavu jednotlivých zubů v čase
  • Schopnost rozlišovat stálý, smíšený a dětský chrup
  • Možnost navrhnout plán sanace chrupu a vytisknout zubní kříž i s cenovým plánem
  • Definování požadavků na protetické práce v zubní laboratoři (štítek)

Kontakty

Kontakty

CGM Česká republika

Divize Ambulantní software

Obchod: +420 246 007 820

HOTLINE: +420 246 007 844