Please enable Javascript!

MEDICUS

Péče o zákazníky

Součástí podpory k programu je především zajištění aktualizací softwaru, které reflektují aktuální potřeby uživatelů a změny v legislativě, metodice či nově vydané číselníky. V rámci ročního předplatného dostává uživatel nové funkce v programu spolu s různými úpravami dle požadavků a připomínek.

V rámci podpory je pro zákazníky k dispozici také zákaznická linka, kde jsou naši odborní technici připraveni řešit případné připomínky, dotazy a problémy.

Součásti podpory:

  • Aktualizace programu a číselníků - samozřejmostí jsou u nás pravidelná aktualizace číselníků a programu dle platné legislativy a připomínek uživatelů. V rámci předplatného podpory se uživatelům prostřednictvím internetu nabízejí automatické aktualizace a úpravy. Uživatelé si mohou také předplatit čtvrtletní zasílání aktualizačních DVD poštou. Naší hlavní snahou je co nejpružnější reakce na veškeré změny vyvolané úpravami legislativy.
  • Telefonická podpora - Hotline - zákazníkům je k dispozici zdarma každý všední den od 7 do 18 hodin telefonická servisní služba (HOTLINE), která zajišťuje konzultace a servis k programu MEDICUS. Zde může také uživatel vznést své připomínky a požadavky k programu, které budou zavedeny do naší evidence požadavků.
  • Vzdálená správa - kromě telefonické podpory na zákaznické lince mohou naši uživatelé využít i službu tzv. vzdálené správy. Tato služba umožňuje přímé (on-line) zabezpečené propojení počítače našeho technika s Vaším počítačem prostřednictvím internetu. Díky tomu můžeme na dálku velmi efektivně a rychle řešit jakýkoliv problém, ukázat nové funkce, vysvětlit nastavení programu apod.
  • Servisní návštěva - pokud dáváte přednost osobnímu kontaktu nebo nelze problémy řešit výše uvedenými způsoby, je možné využít návštěvu našeho pracovníka nebo regionálního zástupce. Tuto službu lze využít například pro doškolení personálu nebo k řešení velmi specifických požadavků. Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.

Službu uživatelské podpory si ke svému programu objednává více než 98% zákazníků.
K dispozici je Vám též síť našich regionálních obchodních a servisních zástupců.

Kontakty

Kontakty

CGM Česká republika

Divize Lékařský software MEDICUS

Obchod: +420 246 007 970

HOTLINE: +420 246 007 977