Please enable Javascript!

Přijímám pouze nezbytně nutné cookie
DENTIST+

Moduly

Nadstavbové moduly a služby

eDávky

velmi oblíbené rozšíření informačního systému DENTIST+® umožňující předání dávek zdravotním pojišťovnám elektronickou formou. Budete nadšeni, jak rychlá a snadná může být moderní elektronická komunikace.

eParafa

pomocník pro tvorbu elektronické zdravotní dokumentace pacientů, který umožňuje archivovat dokumentaci v elektronické podobě v nezávislém a obecně uznávaném formátu PDF.

PC BREVÍŘ

rozšířením číselníku léků o online modul PC BREVÍŘ získávají uživatelé informačního systému DENTIST+ rychlý a pohodlný přístup k nejaktuálnějším informacím o všech léčivech registrovaných v ČR, a to včetně souhrnných údajů a příbalových informací o léčivém přípravku.

CGMesky

služba umožňuje informovat pacienty prostřednictvím SMS přímo z Vašeho programu. Mezi hlavní přednosti patří plná integrace. Ta umožňuje elegantní a automatické využití dat, která jsou o pacientovi v programu k dispozici. Odeslání zprávy je tak otázkou jednoho kliknutí.

Správce obrazové dokumentace

díky správci obrazové dokumentace budete mít snadno a rychle uloženou grafickou zdravotní dokumentaci přímo v kartě pacienta. Samozřejmě bez ohledu na to, zda dokument pochází z digitálního fotoaparátu, intraorální kamery, byl přinesen na CD nebo snímán na skeneru.

Kontakty

Kontakty

CGM Česká republika

Divize Ambulantní software

Obchod: +420 246 007 820

HOTLINE: +420 246 007 890