Please enable Javascript!

DENTIST+

Vlastnosti

DENTIST+ umožňuje vedení kompletní zdravotní dokumentace od samotného založení pacienta do evidence, jeho registrace k příslušné zdravotní pojišťovně, přes vykázání zdravotních úkonů s možností automatického zápisu do dekurzu a zakreslení značek v plně grafickém zubním kříži, až po snadné vyúčtování provedené péče zdravotním pojišťovnám.

Kromě základního bohatě vybaveného programu dostáváte nástroj, který Vám umožňuje přehledné sledování pohybu financí v ordinacích v podobě statistik za určitá období, a to včetně jejich tiskových výstupů.

Naše 20leté zkušenosti s vývojem stomatologického softwaru nám umožňují rychlý rozvoj a pochopení problematiky, která Vás v ordinacích provází každý den.

Kontakty

Kontakty

CGM Česká republika

Divize Ambulantní software

Obchod: +420 246 007 820

HOTLINE: +420 246 007 890