Please enable Javascript!

Přijímám pouze nezbytně nutné cookie
DENTIST+

Zdravotní záznamy – dekurz

Dekurz poskytuje detailní chronologické informace o péči a službách poskytnutých pacientovi. Záznamy se pořizují jak ručně, s možností vkládání připravených frází, tak i automaticky, a to u rutinních činností. Při vykazování kódu pacientům může informační systém zároveň automaticky vytvářet zdravotní záznamy do dekurzu nebo plánovat protetické práce se založením laboratorního štítku a vystavením cenového plánu či zakreslováním značek do zubního kříže. Originálním řešením jsou tzv. léčebné postupy, při nichž si lékař nadefinuje text, který se má přepsat do zdravotnické dokumentace, a množinu kódů, která se má vykázat pojišťovně.

Kontakty

Kontakty

CGM Česká republika

Divize Ambulantní software

Obchod: +420 246 007 820

HOTLINE: +420 246 007 890