Please enable Javascript!

15. červenec 2013, Praha

Průzkum: Lékaři mají zájem o smysluplnou elektronizaci. Ocení, když jim eHealth usnadní práci

Čeští lékaři mají zájem o eHealth. Vítají softwarová řešení, jež jim ulehčí a zefektivní práci v ordinaci. Potvrdil to průzkum, který mezi svými klienty z řad nemocnic, praktických lékařů, ambulantních specialistů a stomatologů po celé České republice realizovala společnost CompuGroup Medical. V období od března do května 2013 se do něj zapojilo téměř 2700 respondentů.

„Průzkum potvrdil náš předpoklad, že další rozvoj eHealth má smysl. Musí však poskytovat okamžitý přínos všem účastníkům. Lékaři si uvědomují, že softwarová řešení jim usnadňují život a výrazně zefektivňují provoz ambulance,“ komentuje výsledky průzkumu Jan Hlaváček, ředitel divize Ambulantní software společnosti CompuGroup Medical Česká republika, a dodává: „Jisté je, že ambulantní lékaři i nemocnice o moderní technologie zájem mají.“

S produkty a službami značky CompuGroup Medical jsou lékaři nadprůměrně spokojeni. Na škále od 1 do 7 jim udělili celkovou známku 1,93. Čím blíže je známka číslu 1, tím více vyjadřuje spokojenost se službami. U klientů má CGM image společnosti, která je flexibilní, inovativní a zajímá se o problémy a potřeby lékaře.

„Velmi mě těší, že produkty CGM vnímají lékaři pozitivně. Uvědomují si, že v řadě situací jim usnadňují život. Pracují s nimi rádi a uvědomují si přínos pro jejich ambulantní praxi,“ uzavírá Jan Hlaváček.

On-line dotazník byl klientům k dispozici od poloviny března do poloviny května 2013. Vyplnilo ho celkem 2672 zdravotnických pracovníků. Jde tak o jeden z největších průzkumů mezi českými zdravotníky vůbec.