Please enable Javascript!

15. srpen 2013, Praha

MEDICAL NET umožňuje komunikovat rychle a efektivně. Jeho obliba mezi lékaři rychle roste

Téměř 300 lékařů již sdílí zdravotnickou dokumentaci prostřednictvím systému MEDICAL NET. Ten je elektronickým komunikačním systémem pro předávání lékařských zpráv, žádanek, nálezů či jiných dat pacientů. Jenom za poslední dva měsíce zájem o systém vzrostl více než dvojnásobně.

„MEDICAL NET se rozšiřuje nejen v ambulancích, ale i ve velkých nemocnicích a řadě poliklinik,“ uvádí Vladimír Přikryl, generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika, která systém provozuje. „V systému se nám podařilo zohlednit obavy lékařů z elektronické komunikace. Zároveň zachovává právo zdravotních pracovníků kontrolovat a spravovat vlastní data. Veškerá komunikace je přitom zcela v souladu s platnou legislativou,“ vysvětluje rostoucí zájem mezi lékaři.

Pro lékaře je zcela klíčová ochrana osobních údajů a vysoká úroveň zabezpečení. K citlivým datům nikdo nepovolaný nemůže mít přístup a každá zpráva musí být vždy prokazatelně a nezpochybnitelně doručena adresátovi. V systému MEDICAL NET bezpečnostní opatření probíhají automaticky. Uživatele systému tak zbytečně nezatěžují.

Mezi první uživatele systému MEDICAL NET patří radiolog MUDr. Boris Pícha, který jej doposud využil na přenos více než 1 100 zpráv. „Radiodiagnostika je na komunikaci obzvlášť náročná. Popisy snímků a další informace je potřeba rychle, bezpečně a ve vysoké kvalitě doručit ošetřujícímu lékaři. Navíc zde platí řada legislativních omezení. Díky MEDICAL NET již popisy snímků nemusím posílat po pacientech. S kolegy je můžu sdílet efektivněji a v souladu se zákonem,“ popisuje své dosavadní zkušenosti.

Data zůstávají vlastnictvím lékaře, systém pouze usnadňuje jejich sdílení mezi informačními systémy praktických lékařů, ambulantních specialistů, nemocnic, zdravotních pojišťoven a dalších institucí. Každou lékařskou zprávu automaticky opatřuje elektronickým podpisem, který zaručuje pravost odesílatele. „Následně jsou dokumenty asymetricky šifrovány a tím pečlivě zabezpečeny. Navíc lze každou zprávu přesně adresovat na konkrétního pracovníka či pracoviště. Úspěšné doručení systém potvrdí, aby zůstala zachována nezpochybnitelnost přenosu,“ popisuje zabezpečení systému Vladimír Přikryl.

Komunikační systém MEDICAL NET lze snadno integrovat do všech ambulantních a nemocničních informačních systémů.

MEDICAL NET v kostce

  • Ochrana dat při přenosu asymetrickým šifrováním
  • Elektronický podpis pro zaručení autenticity
  • Maximální zjednodušení odesílání zpráv
  • Snadné propojení s jakýmkoliv informačním systémem
  • Automatické potvrzení doručení zprávy
  • Přesná adresace na konkrétní pracoviště či pracovníka