Please enable Javascript!

22. srpen 2017, Praha

Lékaři mohou nově zasílat elektronické vyúčtování i privátní zdravotní pojišťovně

Praha, 22. srpna 2017 - Komunikaci se zdravotními pojišťovnami řeší ambulantní sektor prakticky neustále. Lékaři se kromě každodenní péče o své pacienty musí také vypořádat s otázkami spojenými s včasným a správným vyúčtováním dávek od pojišťoven. Prostřednictvím modulu eDávky od společnosti CompuGroup Medical (CGM) mohou lékaři již nyní napřímo a velmi jednoduše realizovat vyúčtování provedených výkonů se všemi zdravotními pojišťovnami elektronickou cestou. Od července tohoto roku mají nově všichni lékaři možnost zasílat elektronické vyúčtování i privátní Pojišťovně VZP, a. s. (PVZP). Modul eDávky se tak stává jediným produktem na trhu, který tuto moderní formu předání dávek mezi lékařem a touto privátní zdravotní pojišťovnou umožňuje.

Doposud měli lékaři, kteří poskytují zdravotní péči klientům Pojišťovny VZP, pouze dvě možnosti předání vyúčtování za provedené výkony. Buď ho mohli zasílat poštou, nebo prostřednictvím externí aplikace pojišťovny, jež však nebyla primárně určena pro využití v ambulancích. Lékaři tak museli ručně přepisovat faktury a vkládat informace o souborech provedených výkonů ze svého ambulantního programu. Tento způsob účtování a jeho celková administrativní náročnost lékaře zatěžovala a brala jim tolik potřebnou energii a čas, které by mohli věnovat svým pacientům.

Díky navázané spolupráci mezi Pojišťovnou VZP a společností CompuGroup Medical mohou nově od července letošního roku všichni lékaři napřímo a velmi jednoduše tuto povinnou agendu vyřešit elektronickou cestou prostřednictvím modulu eDávky. A to i ti, kteří dosud nemají zakoupený tento volitelný rozšiřující modul pro ambulantní softwarová řešení. Lékaři tak již nemusí věnovat svůj drahocenný čas přepisování dat do aplikace pojišťovny, ani vynakládat peníze za poštovné. Navíc jim tento krok přinese včasné a správné účtování a následně i rychlejší získání finančních prostředků pro své ordinace. Modul eDávky se tímto krokem stává prvním produktem na českém trhu, který umožňuje zaslat elektronické vyúčtování této privátní zdravotní pojišťovně.

„Velmi nás těší, že díky této nové spolupráci s Pojišťovnou VZP můžeme opět o něco více ulehčit našim zákazníkům a pomoct jim snížit administrativní náročnost spojenou s touto povinnou agendou. Pro 1 200 lékařů, kteří jsou smluvními partnery pojišťovny a mají již zakoupený modul eDávky, se tak předání vyúčtování stane doslova otázkou několika kliknutí. Věřím, že i pro ostatní lékaře je možnost využití našeho modulu při elektronickém vyúčtování s Pojišťovnou VZP vítaným krokem. V konečném důsledku bude z tohoto zjednodušení profitovat i pacient, jehož péči může lékař věnovat dodatečný čas, který doposud musel trávit administrativou,“ říká Jiří Leník, konzultant v oblasti HCS z CompuGroup Medical ČR.

AMI Communications
Lenka Mrkvová

T +42 (0) 724 966 012
E-mail: Lenka.Mrkvova@amic.cz