Please enable Javascript!

09. září 2016, Praha

Čeští lékaři budou hodnotit spolupráci s pojišťovnami v rámci soutěže „CGM Zdravotní pojišťovna roku 2016“

Praha, 9. září 2016 - Druhý ročník projektu „CGM Zdravotní pojišťovna roku 2016“ má za sebou svoji první část, kdy kvalitu spolupráce se zdravotními pojišťovnami hodnotilo na 155 ředitelů nemocnic. Od 10. září mohou vyjádřit zpětnou vazbu na pojišťovny všichni čeští ambulantní lékaři. Projekt organizuje HealthCare Institute ve spolupráci s CompuGroup Medical Česká republika.

Všichni ambulantní lékaři v České republice se v době od 10. září do 7. října mohou vyjadřovat ke spolupráci s pojišťovnami, a to prostřednictvím ankety na portálu CGM Svět. Ten slouží lékařům především ke komunikaci mezi sebou, s CGM, jako poradna a prostředník pro vzdělávání lékařů formou e-learningových kurzů. „Jsme rádi, že prostřednictvím našeho portálu CGM Svět umožníme ambulantním lékařům hodnotit zdravotní pojišťovny. Jsem přesvědčen, že tento projekt pomůže jak lékařům, tak i pojišťovnám v nastavení oboustranně výhodných podmínek financování ambulancí,“ říká Jan Hlaváček, generální manažer společnosti CompuGroup Medical Česká republika a dodává: „Věřím, že hlasující ocení také informace, které na portálu naleznou.

Vyhodnocení druhého kola projektu „CGM Zdravotní pojišťovna roku 2016“ proběhne v říjnu. Celkové výsledky budou oznámeny v listopadu na odborné konferenci Efektivní nemocnice 2016.

U ředitelů nemocnic zvítězila Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

V průběhu března bylo na téma hodnocení kvality spolupráce s pojišťovnami dotazováno 155 ředitelů nemocnic. Na prvním místě se u nich umístila Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, druhá Zaměstnanecká pojišťovna Škoda a na třetím místě pak Revírní bratrská pokladna.

Meziroční výsledky první etapy 2. ročníku průzkumu CGM Zdravotní pojišťovna roku 2016 z pohledu ředitelů nemocnic poukázaly na to, že v České republice vzniká mezi zdravotními pojišťovnami větší tržní soutěž,“ říká Daniel Vavřina, zakladatel organizace HealthCare Institute a spoluautor projektu a dodává: „Věříme, že se díky našemu projektu bude tato soutěž i nadále rozvíjet a její benefity tak postupně přinesou pojištěncům i pacientům jenom to dobré. Ambulantní lékaře vnímáme jako jeden ze základních pilířů oblasti poskytování zdravotní péče v České republice a budeme velmi rádi, pokud nám svým hlasem v rámci druhé etapy tohoto celostátního průzkumu poskytnou zpětnou vazbu ke spolupráci se zdravotními pojišťovnami.

O skupině CompuGroup Medical SE

CompuGroup Medical je jednou z předních světových společností zaměřených na eHealth. S celkovými příjmy okolo 500 milionů eur jsou její softwarové produkty navrženy tak, aby podporovaly všechny odborné a organizační činnosti v lékařských ordinacích, lékárnách, laboratořích a nemocnicích. Informační služby pro všechny subjekty zapojené do procesu poskytování zdravotní péče a sdílení elektronických zdravotních záznamů přispívají k bezpečnější a efektivnější péči o pacienty.

Služby CompuGroup Medical jsou založeny na unikátní zákaznické síti více než 400 000 lékařů, zubních lékařů, nemocnic, lékáren a dalších poskytovatelů služeb. Se zastoupením v 19 zemích a se zákazníky ve 40 zemích po celém světě je CompuGroup Medical společností s jedním z nejvyšších pokrytí mezi poskytovateli služeb elektronického zdravotnictví. Přibližně 4 300 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců podporuje inovativní řešení pro stále rostoucí požadavky zákazníků na systém zdravotní péče.

O společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Společnost CompuGroup Medical Česká republika vznikla v roce 2009 fúzí softwarových firem, jejichž vlastníkem byla mateřská společnost CompuGroup Medical. Vizí společnosti je plně elektronizované zdravotnictví. Společnost je lídrem tuzemského trhu ambulantních informačních systémů. Poskytuje rovněž softwarová řešení pro nemocnice a laboratoře. S jejími produkty a službami jsou lékaři spokojeni, což potvrzují pravidelné průzkumy. Vnímají ji jako společnost, která je flexibilní, inovativní, zajímá se o problémy a potřeby lékařů a v konečném důsledku jim usnadňuje život. Na pobočkách v Praze, Brně, Pardubicích a Ústí nad Orlicí pracuje 110 zaměstnanců. Společnost CompuGroup Medical Česká republika je od května 2012 členem ICT Unie.

O HealthCare Institute, o.p.s. a jejich projektech

HealthCare Institute, o.p.s. (založena r. 2006) je nezisková organizace, která v roce 2016 organizuje již 11. ročník středoevropské odborné konference „Efektivní nemocnice“ se zaměřením na strategii nemocnic. Tato konference se bude konat ve dnech 29. – 30. listopadu 2016 v Praze. Účastníky této akce jsou zřizovatelé a vrcholový management nemocnic a zdravotních pojišťoven z České republiky a Slovenské republiky, včetně odborníků na management ve zdravotnictví ze států Evropské unie. Mezi další rozvojové projekty, které organizace HealthCare Institute, o.p.s. realizuje, patří 11. ročník celostátního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců 155 českých nemocnic „Nejlepší nemocnice ČR“ a 2. ročník průzkumu „CGM Zdravotní pojišťovna roku“, který hodnotí komunikaci 7 zdravotních pojišťoven (tj. národních plátců zdravotní péče) s pojištěnci a zdravotnickými zařízeními.

Realizuje také 8. ročník projektu „Barometr českého zdravotnictví mezi řediteli 155 nemocnic“, kteří hodnotí stávající situaci v českém zdravotnictví. Prostřednictvím projektu „Barometr mezi studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice“ zjišťuje, jaké množství studentů lékařských fakult v České republice plánuje po ukončení vysokoškolského studia hledat zaměstnání v České republice a naopak jaké množství studentů je již rozhodnuto opustit Českou republiku a hledat pracovní nabídky v zahraničí. Mezi další rozvojové projekty patří celostátní průzkum „Barometr českého zdravotnictví mezi pacientskými organizacemi“, který hodnotí oblast poskytované nemocniční a ambulantní péče v České republice očima 150 pacientských organizací a rovněž pomáhá při komunikaci mezi pacienty a pacientskými organizacemi.

Kontakt pro novináře:

CompuGroup Medical Česká republika
Lenka Volfová

T +42 (0) 737 208 692
E-mail: Lenka.Volfova@CGM.com

AMI Communications
Lucie Fedorová

T +42 (0) 601 381 817
E-mail: Lucie.Fedorova@amic.cz