Please enable Javascript!

16. květen 2016, Praha

Světový den hypertenze: Výskyt zvýšeného krevního tlaku roste s věkem

Praha, 16. května 2016 - Hypertenze neboli zvýšený krevní tlak patří mezi jednu z nejrozšířenějších civilizačních chorob. Především jako připomínka prevence proti této nemoci vznikl Světový den hypertenze, který připadá na 17. května. Letos již podesáté upozorňuje veřejnost na význam pravidelného měření tlaku. Pacienti s tímto onemocněním by měli tedy dbát na dodržování čtvrtletních prohlídek u svých registrujících všeobecných praktických lékařů, kde se nejčastěji léčí s touto chorobou. Aby péče o pacienty s hypertenzí byla pro lékaře co nejkomfortnější, pomáhá jim speciální modul ASISTENT PL od společnosti CompuGroup Medical (CGM) zaměřený na hypertenzi.

„Výskyt tohoto onemocnění roste se zvyšujícím se věkem. Zatímco arteriální hypertenzí trpí 6 z 10 šedesátiletých, u osmdesátiletých je to již 8 z 10,“ říká MUDr. Igor Karen, místopředseda výboru Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SVL ČLS JEP) a současně odborný garant pro tuto problematiku. Nebezpečí špatně nebo nedostatečně léčené či dokonce nerozpoznání této nemoci spočívá v přímém vztahu k rozvoji kardio či cerebrovaskulárních onemocnění, tedy může vést ke vzniku mrtvice, srdečního infarktu či srdečního selhání. Hlavními rizikovými faktory jsou stres, kouření, nedostatek pohybu, dědičnost a zvyšující se věk. Lidé by jako prevenci měli v zásadě dodržovat zdravý životní styl, nekouřit, nepřejídat se, vyvíjet přiměřenou tělesnou aktivitu v každém věku a konzumovat alkohol jen v rozumné míře.

„Pacienti s hypertenzí by měli minimálně čtyřikrát ročně přijít na pravidelnou prohlídku a jednou ročně na provedení krevních testů, ale i vyšetření moči, EKG křivky a dalších fakultativních vyšetření v závislosti na klinickém stavu pacienta, dle uvážení ošetřujícího, většinou všeobecného praktického lékaře. Termíny těchto prohlídek včetně laboratorního vyšetření připomíná lékaři modul ASISTENT PL od společnosti CGM, což přispívá k pravidelnosti kontrol,“ upřesňuje MUDr. Igor Karen.

„Lékaři hlídají u pacientů s vysokým krevním tlakem mnoho faktorů. Modul pro hypertenzi jim však dokáže významně ušetřit čas. V databázi registrovaných osob totiž vyhledá potenciální hypertoniky a automaticky je zařadí do příslušné skupiny,“ říká Jan Hlaváček, ředitel Divize ambulantní informační systémy společnosti CompuGroup Medical a dodává: „Modul dokáže sám vytvořit záznamy a statistiky pacienta a vytvořit individuální plány jeho kontrol v souladu s Doporučenými postupy SVL ČLS JEP.“

Hypertenze v ČR byla v roce 2014 zaznamenána u přibližně 35 % osob ve věku 25-64 let.

O skupině CompuGroup Medical SE

CompuGroup Medical je jednou z předních světových společností zaměřených na eHealth. S celkovými příjmy okolo 500 milionů eur jsou její softwarové produkty navrženy tak, aby podporovaly všechny odborné a organizační činnosti v lékařských ordinacích, lékárnách, laboratořích a nemocnicích. Informační služby pro všechny subjekty zapojené do procesu poskytování zdravotní péče a sdílení elektronických zdravotních záznamů přispívají k bezpečnější a efektivnější péči o pacienty.

Služby CompuGroup Medical jsou založeny na unikátní zákaznické síti více než 400 000 lékařů, zubních lékařů, nemocnic, lékáren a dalších poskytovatelů služeb. Se zastoupením v 19 zemích a se zákazníky ve 40 zemích po celém světě je CompuGroup Medical společností s jedním z nejvyšších pokrytí mezi poskytovateli služeb elektronického zdravotnictví. Přibližně 4 300 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců podporuje inovativní řešení pro stále rostoucí požadavky zákazníků na systém zdravotní péče.

O společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Společnost CompuGroup Medical Česká republika vznikla v roce 2009 fúzí softwarových firem, jejichž vlastníkem byla mateřská společnost CompuGroup Medical. Vizí společnosti je plně elektronizované zdravotnictví. Společnost je lídrem tuzemského trhu ambulantních informačních systémů. Poskytuje rovněž softwarová řešení pro nemocnice a laboratoře. S jejími produkty a službami jsou lékaři spokojeni, což potvrzují pravidelné průzkumy. Vnímají ji jako společnost, která je flexibilní, inovativní, zajímá se o problémy a potřeby lékařů a v konečném důsledku jim usnadňuje život. Na pobočkách v Praze, Brně, Pardubicích a Ústí nad Orlicí pracuje 110 zaměstnanců. Společnost CompuGroup Medical Česká republika je od května 2012 členem ICT Unie.

Kontakt pro novináře:

CompuGroup Medical Česká republika
Lenka Volfová

T +42 (0) 737 208 692
E-mail: Lenka.Volfova@CGM.com

AMI Communications
Lucie Fedorová

T +42 (0) 601 381 817
E-mail: Lucie.Fedorova@amic.cz