Please enable Javascript!

15. prosinec 2015, Praha

Počet diabetiků v ČR neustále stoupá. Lékařům mohou při prevenci, diagnostice a účinné léčbě pomoci speciální lékařské moduly

Praha, 15. prosince 2015 - V roce 2013 se v České republice léčilo 862 tisíc pacientů s cukrovkou, což představuje nárůst o 20 tisíc diabetiků oproti předchozímu roku. Cukrovka spolu s vysokým krevním tlakem tak znamená v posledních letech závažný celospolečenský problém. Rostoucí výskyt těchto nemocí a zejména následné komplikace zvyšují nákladnost, složitost a náročnost léčby. Současné lékařské moduly však mohou praktickým lékařům díky své specializaci pomoci při prevenci, diagnostice i účinné léčbě těchto nemocí.

Hypertenze a diabetes mellitus patří spolu s kouřením, dyslipidemií a obezitou mezi jedny z nejzávažnějších rizikových faktorů cévních mozkových příhod, ischemické choroby srdeční a dalších projevů aterosklerózy. Podle typu závažnosti nemoci zajišťují péči o pacienty také praktiční lékaři ve svých ordinacích. Mezi nástroje, jež jim zjednodušují aktivní sledování lidí s rizikovými faktory, a upozorňují na dodržování postupů doporučených Společností všeobecného lékařství ČSL JEP, patří lékařské informační systémy a jejich speciálně vyvinuté moduly právě pro diabetes a nově i pro hypertenzi.

„Samotné moduly dokáží vyhledat v databázi registrovaných osob diabetické pacienty a automaticky je zařadit do příslušné skupiny, čímž výrazně ušetří čas lékaře,“ vysvětluje Jan Hlaváček, ředitel Divize ambulantní informační systémy společnosti CompuGroup Medical, která je lídrem na tuzemském trhu v softwarovém řešení pro praktické lékaře, nemocnice a laboratoře. „Náš modul určený pro praktické lékaře, kteří ve své ordinaci pečují o nekomplikované pacienty s diabetem 2. typu, využívá již 400 lékařů,“ uvádí Jan Hlaváček.

Moduly také monitorují, zda jsou provedené prohlídky úplné a kompletně zdokumentované, čímž minimalizuje případná rizika krácení úhrad ze strany zdravotních pojišťoven. Rovněž kontrolují a sledují hodnoty klíčových ukazatelů v čase. „Cílem těchto modulů je vložit praktickému lékaři do rukou vhodný nástroj, který umožňuje léčit pacienty v souladu s doporučenými postupy a efektivně provádět komplexní periodické kontroly dispenzarizovaných pacientů,“ dodává Hlaváček.

O skupině CompuGroup Medical AG

CompuGroup Medical je jednou z předních světových společností zaměřených na eHealth. S celkovými příjmy okolo 500 milionů eur jsou její softwarové produkty navrženy tak, aby podporovaly všechny odborné a organizační činnosti v lékařských ordinacích, lékárnách, laboratořích a nemocnicích. Informační služby pro všechny subjekty zapojené do procesu poskytování zdravotní péče a sdílení elektronických zdravotních záznamů přispívají k bezpečnější a efektivnější péči o pacienty.

Služby CompuGroup Medical jsou založeny na unikátní zákaznické síti více než 400 000 lékařů, zubních lékařů, nemocnic, lékáren a dalších poskytovatelů služeb. Se zastoupením v 19 zemích a se zákazníky ve 40 zemích po celém světě je CompuGroup Medical společností s jedním z nejvyšších pokrytí mezi poskytovateli služeb elektronického zdravotnictví. Přibližně 4 200 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců podporuje inovativní řešení pro stále rostoucí požadavky zákazníků na systém zdravotní péče.

O společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Společnost CompuGroup Medical Česká republika vznikla v roce 2009 fúzí softwarových firem, jejichž vlastníkem byla mateřská společnost CompuGroup Medical. Vizí společnosti je plně elektronizované zdravotnictví. Společnost je lídrem tuzemského trhu ambulantních informačních systémů. Poskytuje rovněž softwarová řešení pro nemocnice a laboratoře. S jejími produkty a službami jsou lékaři spokojeni, což potvrzují pravidelné průzkumy. Vnímají ji jako společnost, která je flexibilní, inovativní, zajímá se o problémy a potřeby lékařů a v konečném důsledku jim usnadňuje život. Na pobočkách v Praze, Brně, Pardubicích a Ústí nad Orlicí pracuje 110 zaměstnanců. Společnost CompuGroup Medical Česká republika je od května 2012 členem ICT Unie.

Kontakt pro novináře:

CompuGroup Medical Česká republika
Lenka Volfová

T +42 (0) 737 208 692
E-mail: Lenka.Volfova@CGM.com

AMI Communications
Lucie Fedorová

T +42 (0) 601 381 817
E-mail: Lucie.Fedorova@amic.cz