Please enable Javascript!

10. srpen 2015, Praha

Komunikace s pacienty nadále zůstává jedním z největších problémů českého zdravotnictví, potvrdil průzkum

Praha, 10. srpna 2015 – Komunikace s pacienty, moderní metody edukace personálu v rámci elektronizace zdravotnictví i elektronizace zdravotnictví obecně – to jsou nejpalčivější problémy, se kterými se v současnosti potýkají české nemocnice. K zlepšení situace by mohla pomoci modernizace vzdělávání zdravotnického personálu spolu s investicemi do moderních technologií a zdravotnických informačních systémů, které v současnosti plánují ředitelé nemocnic.

Český systém zdravotnické péče je podle průzkumu v celoevropském srovnání dlouhodobě považován za kvalitní. Rozdílně ho vnímají ředitelé ze státního a soukromého sektoru. Přesto však téměř všichni ředitelé nemocnic (90 %) vidí možnosti reálného zlepšení kvality zdravotní péče nemocnice, kterou sami řídí.

Jednou z oblastí, která by zvýšení kvality měla přinést, je IT a infrastruktura, do nichž plánuje investovat více než 80 % ředitelů. „Investice do moderních technologií a informačních systémů jsou v současném nastavení českého zdravotnictví nezbytným krokem, jak zlepšit kvalitu zdravotní péče,“ uvádí k výsledkům výzkumu Vladimír Přikryl, generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika, která je odborným partnerem projektu, a doplňuje: „Jeden z nejpalčivějších problémů ve zdravotnictví je dlouhodobě komunikace s pacienty. Ta se drží na prvních příčkách v žebříčku největších rezerv již několik let a naší snahou je situaci zlepšit tak, aby byla komunikace komfortní nejen pro lékaře, ale i pro pacienty, a obě strany měly dostatek informací, které potřebují.“

Elektronizace komunikace mezi lékařem a pacientem znamená v současnosti především možnost online konzultací zdravotního stavu, sdílení výsledků vyšetření a dalších zdravotnických zpráv, objednávání se online nebo vystavování elektronických receptů. Lékař se tak těmto aktivitám může věnovat v libovolném čase, který si sám vyhradí a v kterém ho nikdo neruší. Pacient na druhé straně má kontrolu nad svými daty a nemusí v nezbytně nutných situacích k lékaři telefonovat nebo ho osobně navštívit.

K dalším aktuálním problémům patří podle dotazovaných ředitelů otázka celkového zkvalitnění segmentu služeb, elektronizace zdravotní péče a moderní metody edukace personálu v rámci elektronizace zdravotnictví. „Zlepšení edukace zdravotnického personálu je naším dlouhodobým cílem. Nyní jsme ukončili pilotní fázi vzdělávacího projektu E-health v e-learningu pro zdravotnické profesionály a po právě probíhajících revizích otevřeme kurzy pro širokou zdravotnickou veřejnost,“ říká Přikryl a doplňuje: „E-learningem se tak snažíme připravit lékaře i ostatní zaměstnance ve zdravotnictví na přicházející elektronizaci a usnadnit jim práci se softwarovým vybavením.“

„Barometr českého zdravotnictví 2015“, výzkum mezi řediteli nemocnic, provedla průzkumná společnost Ipsos v rámci projektu neziskové organizace HealthCare Institute v průběhu května 2015. Výzkumu se zúčastnilo 64 ředitelů nemocnic.

O skupině CompuGroup Medical AG

CompuGroup Medical je jednou z předních světových společností zaměřených na eHealth. S celkovými příjmy okolo 500 milionů eur jsou její softwarové produkty navrženy tak, aby podporovaly všechny odborné a organizační činnosti v lékařských ordinacích, lékárnách, laboratořích a nemocnicích. Informační služby pro všechny subjekty zapojené do procesu poskytování zdravotní péče a sdílení elektronických zdravotních záznamů přispívají k bezpečnější a efektivnější péči o pacienty.

Služby CompuGroup Medical jsou založeny na unikátní zákaznické síti více než 400 000 lékařů, zubních lékařů, nemocnic, lékáren a dalších poskytovatelů služeb. Se zastoupením v 19 zemích a se zákazníky ve 40 zemích po celém světě je CompuGroup Medical společností s jedním z nejvyšších pokrytí mezi poskytovateli služeb elektronického zdravotnictví. Přibližně 4 200 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců podporuje inovativní řešení pro stále rostoucí požadavky zákazníků na systém zdravotní péče.

O společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Společnost CompuGroup Medical Česká republika vznikla v roce 2009 fúzí softwarových firem, jejichž vlastníkem byla mateřská společnost CompuGroup Medical. Vizí společnosti je plně elektronizované zdravotnictví. Společnost je lídrem tuzemského trhu ambulantních informačních systémů. Poskytuje rovněž softwarová řešení pro nemocnice a laboratoře. S jejími produkty a službami jsou lékaři spokojeni, což potvrzují pravidelné průzkumy. Vnímají ji jako společnost, která je flexibilní, inovativní, zajímá se o problémy a potřeby lékařů a v konečném důsledku jim usnadňuje život. Na pobočkách v Praze, Brně, Pardubicích a Ústí nad Orlicí pracuje 110 zaměstnanců. Společnost CompuGroup Medical Česká republika je od května 2012 členem ICT Unie.

Kontakt pro novináře:

CompuGroup Medical Česká republika
Lenka Volfová

T +42 (0) 737 208 692
E-mail: Lenka.Volfova@CGM.com

AMI Communications
Lucie Fedorová

T +42 (0) 601 381 817
E-mail: Lucie.Fedorova@amic.cz