Please enable Javascript!

13. červenec 2015, Praha

Společnost CompuGroup Medical dokončila pilotní fázi vzdělávacího projektu E-health v e-learningu pro zdravotnické profesionály. Vzdělávání se nyní otevře pro širokou zdravotnickou veřejnost

Praha, 13. července 2015 – Společnost CompuGroup Medical (CGM) ukončila pilotní fázi vzdělávacího projektu „E-health – další vzdělávání zdravotnických pracovníků z Jihomoravského kraje“. Kurzy navštívilo 70 účastníků z řad ambulančních i nemocničních pracovníků, kteří získali jedinečnou možnost vyzkoušet si e-learningové prostředí a nahlédnout do pozadí tvorby vzdělávacích kurzů.

Projekt, který probíhal od 1. května 2014 do 30. června 2015, prostřednictvím jednotlivých kurzů přiblížil zdravotnickým profesionálům problematiku eHealth z teoretického i praktického hlediska a informoval o možnostech, jež se v této souvislosti českým lékařům otevírají. CGM se dlouhodobě podílí na vývoji elektronizace zdravotnictví v ČR a e-learning je jedním z kroků, jak připravit lékaře a zdravotnický personál na přicházející elektronizaci.

„Již nyní máme první zpětné vazby od účastníků pilotáží, které jsou více než pozitivní. Líbí se jim nejen grafické prostředí a jednoduchost ovládání, ale především forma samostudia a obsah jednotlivých kurzů,“ uvádí k celkově kladnému závěrečnému hodnocení absolventů Mgr. Zuzana Jandorová, Team Leader Human Resources, a dodává: „Je to pro nás ten nejlepší důkaz, že myšlenka eLearningového vzdělávání je správná a její realizaci je třeba dále rozvíjet.“

První vzdělávací program se zaměřil na Obecné zásady a principy eHealth, v kterém se účastníci naučili nejen, co jsou citlivá data, ale i jak s nimi dle legislativy pracovat. Dozvěděli se o bezpečnostních rizicích spojených s internetem a jak se efektivně chránit.

Další kurz se soustředil na Obecná softwarová řešení eHealth a věnoval se elektronickému zdravotnictví v praxi. Představil možnosti eReceptu, eNeschopenky, procesu elektronické výměny dat mezi lékaři a zdravotnickými zařízeními nebo možnosti elektronické komunikace se zdravotními pojišťovnami. Ukázal rovněž výhody, které přináší online komunikace lékaře se svými pacienty.

Poslední samostatný vzdělávací program se zaměřil na Specializovaná softwarová řešení a byl nastavený tak, aby účastníky co nejvíce seznámil s jednotlivými produkty společnosti CompuGroup Medical. Zdravotnické profesionály tak naučil plně využívat software se všemi jeho benefity, který již používají nebo se na to teprve chystají, aby zajistili plynulejší chod své ordinace.

Společnost CompuGroup Medical získala přidělený projekt na základě žádosti o finanční podporu. Projekt s názvem „E-health – další vzdělávání zdravotnických pracovníků z Jihomoravského kraje“, je registrován pod číslem: CZ.1.07/3.2.04/06.0033. Tento projekt se uskutečňuje v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji a spolufinancuje jej Evropský sociální fond a rozpočet České republiky.

O skupině CompuGroup Medical AG

CompuGroup Medical je jednou z předních světových společností zaměřených na eHealth. S celkovými příjmy okolo 500 milionů eur jsou její softwarové produkty navrženy tak, aby podporovaly všechny odborné a organizační činnosti v lékařských ordinacích, lékárnách, laboratořích a nemocnicích. Informační služby pro všechny subjekty zapojené do procesu poskytování zdravotní péče a sdílení elektronických zdravotních záznamů přispívají k bezpečnější a efektivnější péči o pacienty.

Služby CompuGroup Medical jsou založeny na unikátní zákaznické síti více než 400 000 lékařů, zubních lékařů, nemocnic, lékáren a dalších poskytovatelů služeb. Se zastoupením v 19 zemích a se zákazníky ve 43 zemích po celém světě je CompuGroup Medical společností s jedním z nejvyšších pokrytí mezi poskytovateli služeb elektronického zdravotnictví. Přibližně 4 200 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců podporuje inovativní řešení pro stále rostoucí požadavky zákazníků na systém zdravotní péče.

O společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Společnost CompuGroup Medical Česká republika vznikla v roce 2009 fúzí softwarových firem, jejichž vlastníkem byla mateřská společnost CompuGroup Medical. Vizí společnosti je plně elektronizované zdravotnictví. Společnost je lídrem tuzemského trhu ambulantních informačních systémů. Poskytuje rovněž softwarová řešení pro nemocnice a laboratoře. S jejími produkty a službami jsou lékaři spokojeni, což potvrzují pravidelné průzkumy. Vnímají ji jako společnost, která je flexibilní, inovativní, zajímá se o problémy a potřeby lékařů a v konečném důsledku jim usnadňuje život. Na pobočkách v Praze, Brně, Pardubicích a Ústí nad Orlicí pracuje 110 zaměstnanců. Společnost CompuGroup Medical Česká republika je od května 2012 členem ICT Unie.

Kontakt pro novináře:

CompuGroup Medical Česká republika
Lenka Volfová

T +42 (0) 737 208 692
E-mail: Lenka.Volfova@CGM.com

AMI Communications
Hana Kovaříková

T +42 (0) 602 698 854
E-mail: Hana.Kovarikova@amic.cz