Please enable Javascript!

15. červen 2015, Praha

Při braní více léků nejsou Češi dostatečně opatrní: každý pátý se již kvůli lékové interakci setkal s obtížemi
Podle průzkumu CompuGroup Medical se pětina respondentů alespoň jednou v životě osobně setkala s potížemi vyvolanými nevhodnou kombinací léků

Praha, 15. června 2015 – Zdravotní komplikace způsobené nevhodnou kombinací léků jsou pro pacienty i zdravotnictví stále rostoucím problémem. Jak vyplynulo z průzkumu společnosti CompuGroup Medical ČR (CGM), v nějaké podobě se s ní u sebe nebo u svých blízkých a přátel setkala více jak polovina dotázaných. Čeští pacienti si rizika spojené s lékovou interakcí uvědomují, stále se však v tomto ohledu ve velké míře spoléhají na lékaře a lékárníky. Naprostá většina dotázaných by ocenila, kdyby si lékaři mohli ihned při předepsání léku elektronicky ověřit nežádoucí účinky kombinace léků.

Provedený průzkum ukázal, že téměř všichni dotázaní v příbalových letácích léků sledují především dávkování a způsob podání. Dvě třetiny se zajímají také o případné interakce s jinými léky, vliv na řízení motorových vozidel nebo alergické reakce. Za nejnebezpečnější považují Češi případnou kombinaci léků s alkoholem a až poté kombinaci různých léků. Naopak kombinace léků a bylinek podle nich nepřináší riziko téměř žádné. Na rozdíl například od potravin Čechy překvapivě příliš nezajímá výrobce léku nebo země původu. Celkový zájem o informace obsažené v příbalových letácích roste s dosaženým vzděláním.

Přestože si čeští pacienti čtou příbalové letáky, očekávají, že informaci o případné nežádoucí interakci jim primárně poskytne jejich lékař (86 %) nebo lékárník (65 %) a pouze 3 % z dotázaných se spoléhají sami na sebe. Téměř všichni respondenti (96 %) by navíc uvítali, kdyby měl lékař možnost provést okamžitou elektronickou kontrolu interakcí už při vystavení receptu. To by v současné době neměl být problém, protože lékaři mají řešení, které podobné aspekty sleduje, již k dispozici. „Lékařské informační systémy mají moduly, jež v rámci medikace pacienta automaticky kontrolují nežádoucí interakce. Předepisovaný lék srovnávají se všemi užívanými léčivy a v případě možných komplikací automaticky lékaře na problém upozorní,“ uvádí Vladimír Přikryl, generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika. Dle statistik společnosti CGM, jejíž ambulantní softwarové řešení využívá 70 % lékařů a ordinací v ambulantním sektoru, však u nás tento modul využívá zatím 9 procent lékařů, i když jejich počet stále roste. „Například v Rakousku jsou lékaři opatrnější. Až polovina místních lékařů využívá systém, jenž jim umožní případné nevhodné lékové interakce včas odhalit,“ doplňuje Přikryl.

Českým pacientům hrozí až 23 000 různých negativních interakcí u více než 1 500 účinných látek. Přes 4 300 interakcí je závažných (kontraindikace) a hrozí u nich poškození zdraví či ohrožení života. Podle odborných odhadů zemře v ČR v důsledku lékových interakcí zhruba 150 lidí ročně. Lékaři jim mohou snadno zabránit díky řešení Lékové interakce, které umožňuje okamžité sledování nežádoucích kombinací léků nebo léků a potravin v rámci medikace pacienta. Kromě toho lze jednoduše vyhledat i všechny dosud popsané interakce k vybranému léku. Databáze interakcí spolupracuje i se seznamem léků, které pacient užívá u jiných lékařů nebo je užíval v minulosti.

Průzkum provedla agentura STEM/MARK na 511 respondentech ve dnech 26. – 31.května 2015.

O skupině CompuGroup Medical AG

CompuGroup Medical je jednou z předních světových společností zaměřených na eHealth. S celkovými příjmy okolo 500 milionů eur jsou její softwarové produkty navrženy tak, aby podporovaly všechny odborné a organizační činnosti v lékařských ordinacích, lékárnách, laboratořích a nemocnicích. Informační služby pro všechny subjekty zapojené do procesu poskytování zdravotní péče a sdílení elektronických zdravotních záznamů přispívají k bezpečnější a efektivnější péči o pacienty.

Služby CompuGroup Medical jsou založeny na unikátní zákaznické síti více než 400 000 lékařů, zubních lékařů, nemocnic, lékáren a dalších poskytovatelů služeb. Se zastoupením v 19 zemích a se zákazníky ve 43 zemích po celém světě je CompuGroup Medical společností s jedním z nejvyšších pokrytí mezi poskytovateli služeb elektronického zdravotnictví. Přibližně 4 200 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců podporuje inovativní řešení pro stále rostoucí požadavky zákazníků na systém zdravotní péče.

O společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Společnost CompuGroup Medical Česká republika vznikla v roce 2009 fúzí softwarových firem, jejichž vlastníkem byla mateřská společnost CompuGroup Medical. Vizí společnosti je plně elektronizované zdravotnictví. Společnost je lídrem tuzemského trhu ambulantních informačních systémů. Poskytuje rovněž softwarová řešení pro nemocnice a laboratoře. S jejími produkty a službami jsou lékaři spokojeni, což potvrzují pravidelné průzkumy. Vnímají ji jako společnost, která je flexibilní, inovativní, zajímá se o problémy a potřeby lékařů a v konečném důsledku jim usnadňuje život. Na pobočkách v Praze, Brně, Pardubicích a Ústí nad Orlicí pracuje 110 zaměstnanců. Společnost CompuGroup Medical Česká republika je od května 2012 členem ICT Unie.

Kontakt pro novináře:

CompuGroup Medical Česká republika
Lenka Volfová

T +42 (0) 737 208 692
E-mail: Lenka.Volfova@CGM.com

AMI Communications
Jakub Řehák

T +42 (0) 702 280 722
E-mail: Jakub.Rehak@amic.cz