Please enable Javascript!

03. duben 2015, Praha

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků má již více jak 100 členů

Praha, 3. dubna 2015 – Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP), sdružující špičkové české firmy z oboru, se rozrostla na více jak 100 členů, když na svém březnovém zasedání v Brně přijala za své členy dalších pět firem. Aktuálně tak členové AVDZP zaměstnávají více jak 8 400 zaměstnanců a dosahují obratu 17 miliard Kč ročně, přičemž podíl exportu činí 35 %.

Těší nás, že Asociace přijala další úspěšné české firmy z oboru, kterým chceme pomáhat prosadit se na vysoce konkurenčním trhu zdravotnické techniky a služeb jak v tuzemsku, tak i v celosvětovém exportu,“ říká člen představenstva AVDZP Radek Chvosta z CompuGroup Medical ČR.

AVDZP je profesním i stavovským sdružením založeným v roce 1992 a jejím základním posláním je vytvářet optimální podmínky pro rozvoj oboru zdravotnických prostředků a hájit zájmy svých členů. V současnosti se Asociace zaměřuje především na rozvoj oboru a podporu inovací výrobků a služeb svých členů. Asociace klade důraz na výzkum, který vede k docílení vysokých technických parametrů, design, který pomáhá výrobek prodávat a na jakost, která znamená spolehlivost výrobků.

AVDZP je také členem Týmu pro tvorbu Strategie při Ministerstvu zdravotnictví, který má za úkol připravit Národní strategii elektronického zdravotnictví. Členové Asociace spolupracují s řadou výzkumných pracovišť vysokých škol, např. s Českým vysokým učením technickým v Praze, Vysokým učením technickým v Brně, Univerzitou T. Bati ve Zlíně nebo Masarykovou univerzitou v Brně.

O skupině CompuGroup Medical AG

CompuGroup Medical je jednou z předních světových společností zaměřených na eHealth. S celkovými příjmy okolo 500 milionů eur jsou její softwarové produkty navrženy tak, aby podporovaly všechny odborné a organizační činnosti v lékařských ordinacích, lékárnách, laboratořích a nemocnicích. Informační služby pro všechny subjekty zapojené do procesu poskytování zdravotní péče a sdílení elektronických zdravotních záznamů přispívají k bezpečnější a efektivnější péči o pacienty.

Služby CompuGroup Medical jsou založeny na unikátní zákaznické síti více než 400 000 lékařů, zubních lékařů, nemocnic, lékáren a dalších poskytovatelů služeb. Se zastoupením v 19 zemích a se zákazníky ve 43 zemích po celém světě je CompuGroup Medical společností s jedním z nejvyšších pokrytí mezi poskytovateli služeb elektronického zdravotnictví. Přibližně 4 200 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců podporuje inovativní řešení pro stále rostoucí požadavky zákazníků na systém zdravotní péče.

O společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Společnost CompuGroup Medical Česká republika vznikla v roce 2009 fúzí softwarových firem, jejichž vlastníkem byla mateřská společnost CompuGroup Medical. Vizí společnosti je plně elektronizované zdravotnictví. Společnost je lídrem tuzemského trhu ambulantních informačních systémů. Poskytuje rovněž softwarová řešení pro nemocnice a laboratoře. S jejími produkty a službami jsou lékaři spokojeni, což potvrzují pravidelné průzkumy. Vnímají ji jako společnost, která je flexibilní, inovativní, zajímá se o problémy a potřeby lékařů a v konečném důsledku jim usnadňuje život. Na pobočkách v Praze, Brně, Pardubicích a Ústí nad Orlicí pracuje 110 zaměstnanců. Společnost CompuGroup Medical Česká republika je od května 2012 členem ICT Unie.

Kontakt pro novináře:

CompuGroup Medical Česká republika
Radek Chvosta

Sales Director
T +42 (0) 778 499 069
E-mail: radek.chvosta@cgm.com

CompuGroup Medical Česká republika
Mgr. Ivan Dvořák

Head Of Marketing
T +42 (0) 778 700 108
E-mail: Ivan.Dvorak@cgm.com

AMI Communications
Jakub Řehák

T +42 (0) 702 280 722
E-mail: Jakub.Rehak@amic.cz