Please enable Javascript!

26. březen 2015, Praha

CompuGroup Medical připraví lékaře a zdravotní sestry na elektronizaci zdravotnictví
Formou e-learningu od CompuGroup Medical se zdravotničtí profesionálové naučí využívat elektronické zdravotnictví

Praha, 26. března 2015 – Právě začalo pilotní testování vzdělávacího projektu E-health v e-learningu pro zdravotnické profesionály, které organizuje společnost CompuGroup Medical. Jednotlivé kurzy přiblíží problematiku eHealth z teoretického i praktického hlediska a informují o možnostech, které se v této souvislosti českým lékařům otevírají.

Tento e-learningový projekt s názvem „E-health – další vzdělávání zdravotnických pracovníků z Jihomoravského kraje“ je registrován pod číslem: CZ.1.07/3.2.04/06.0033 a uskutečňuje se v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji a spolufinancuje jej Evropský sociální fond a rozpočet České republiky.

Hlavním cílem projektu je nejen rozšířit stávající nabídku vzdělávání zdravotnických pracovníků o e-learningovou formu studia, ale především plnohodnotné prohloubení kvalifikace zdravotnických pracovníků. Lékaři a sestry získají vyšší konkurenceschopnost na trhu práce, naučí se vyšší efektivnosti vedení svých ordinací a budou připravení na přicházející elektronizaci českého zdravotnictví.

První vzdělávací program se zaměří na Obecné zásady a principy eHealth, další se bude soustředit na Obecná softwarová řešení eHealth a poslední na Specializovaná softwarová řešení. „Elektronizace zdravotnictví se i v ČR postupně stále více prosazuje. V blízké době tak ve větší čí menší míře zasáhne většinu ambulancí a zdravotnických zařízení. Bude tedy nezbytné, aby lékaři i odborný zdravotnický personál byli na tuto situaci připraveni,“ říká Vladimír Přikryl, generální ředitel CompuGroup Medical ČR.

V prvním kurzu se účastníci naučí nejen, co jsou citlivá data, ale i jak s nimi dle legislativy pracovat. Dozví se o bezpečnostních rizicích spojených s internetem a jak se efektivně chránit. V neposlední řadě je kurz provede již existujícími datovými standardy a zboří mýty ve vedení elektronické dokumentace.

Pro zdravotnické profesionály je nicméně důležité, co konkrétně může pomoci k efektivnějšímu chodu ordinace. Další kurz se proto bude věnovat elektronickému zdravotnictví v praxi. Představí možnosti eReceptu, eNeschopenky, procesu elektronické výměny dat mezi lékaři a zdravotnickými zařízeními nebo elektronické komunikace se zdravotními pojišťovnami. Kurz také ukáže výhody, které přináší online komunikace lékaře se svými pacienty.

Další samostatný vzdělávací program bude nastavený tak, aby účastníky co nejvíce seznámil s jednotlivými produkty společnosti CompuGroup Medical. Zdravotničtí profesionálové díky tomu získají přehled, co všechno software, který již používají nebo se na to teprve chystají, nabízí. Naučí se plně využívat všechny jeho benefity k plynulejšímu chodu své ordinace.

O skupině CompuGroup Medical AG

CompuGroup Medical je jednou z předních světových společností zaměřených na eHealth. S celkovými příjmy okolo 500 milionů eur jsou její softwarové produkty navrženy tak, aby podporovaly všechny odborné a organizační činnosti v lékařských ordinacích, lékárnách, laboratořích a nemocnicích. Informační služby pro všechny subjekty zapojené do procesu poskytování zdravotní péče a sdílení elektronických zdravotních záznamů přispívají k bezpečnější a efektivnější péči o pacienty.

Služby CompuGroup Medical jsou založeny na unikátní zákaznické síti více než 400 000 lékařů, zubních lékařů, nemocnic, lékáren a dalších poskytovatelů služeb. Se zastoupením v 19 zemích a se zákazníky ve 43 zemích po celém světě je CompuGroup Medical společností s jedním z nejvyšších pokrytí mezi poskytovateli služeb elektronického zdravotnictví. Přibližně 4 200 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců podporuje inovativní řešení pro stále rostoucí požadavky zákazníků na systém zdravotní péče

O společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Společnost CompuGroup Medical Česká republika vznikla v roce 2009 fúzí softwarových firem, jejichž vlastníkem byla mateřská společnost CompuGroup Medical. Vizí společnosti je plně elektronizované zdravotnictví. Společnost je lídrem tuzemského trhu ambulantních informačních systémů. Poskytuje rovněž softwarová řešení pro nemocnice a laboratoře. S jejími produkty a službami jsou lékaři spokojeni, což potvrzují pravidelné průzkumy. Vnímají ji jako společnost, která je flexibilní, inovativní, zajímá se o problémy a potřeby lékařů a v konečném důsledku jim usnadňuje život. Na pobočkách v Praze, Brně, Pardubicích a Ústí nad Orlicí pracuje 110 zaměstnanců. Společnost CompuGroup Medical Česká republika je od května 2012 členem ICT Unie.

Kontakt pro novináře:

CompuGroup Medical Česká republika
Mgr. Zuzana Jandorová

Head Of HR, Informace k projektu OPVK
T +42 (0) 739 405 407
e-mail: zuzana.jandorova@cgm.com

CompuGroup Medical Česká republika
Mgr. Ivan Dvořák

Head Of Marketing
T +42 (0) 778 700 108
e-mail: Ivan.Dvorak@cgm.com

AMI Communications
Jakub Řehák

T +42 (0) 702 280 722
e-mail: Jakub.Rehak@amic.cz