Please enable Javascript!

21. srpen 2014, Praha

Elektronická komunikace v ordinacích Čechům chybí
Většina Čechů chce podle nedávného průzkumu více využívat online služby u svých lékařů

Praha, 21. srpna 2014 – Podle nedávného průzkumu Češi postrádají online služby při komunikaci s lékaři. Pro to, aby měli u svého lékaře možnost online objednávání, konzultace, výsledky vyšetření nebo vystavení receptu, se vyslovila naprostá většina dotázaných.

Čtyři pětiny oslovených chtějí elektronickou komunikací s lékaři řešit online objednávání a podobně velká skupina českých uživatelů by uvítala možnost objednat si online recept nebo se podívat na výsledky svých lékařských vyšetření. O výhodnosti takové komunikace je přesvědčeno kolem 80 % dotázaných a s tím, že zájem o podobné služby stoupá s dosaženým vzděláním a u respondentů spíše z větších měst. Naopak za nevýhodnou jí považují pouhá 2 % lidí.

„Průzkum nám ukázal, že čeští uživatelé využívají internet a elektronickou komunikaci především pro hledání informací, komunikaci s přáteli a další online služby. Ve srovnání s tím ale podobný komfort, na který jsou zvyklí třeba z online bankovnictví nebo nakupování, při komunikaci s lékaři postrádají,“ říká Lenka Volfová, Head of Marketing z CompuGroup Medical ČR a dodává: „Z odpovědí respondentů je zřejmé, že by uvítali, kdyby jim lékaři a zdravotnická zařízení podobnou možnost, která je na trhu k dispozici, nabídli.“

Elektronická komunikace v současné době pacientovi umožňuje služby, jako jsou objednávání přímo do kalendáře lékaře, konzultace aktuálního zdravotního stavu, sdílení výsledků vyšetření a dalších zdravotnických zpráv nebo online medikace. V současnosti podobné komplexní služby poskytuje pouze řešení CGM LIFE eSERVICES.

Čechům by ani výrazně nevadilo, pokud by podobná služba byla zpoplatněná. I když podle průzkumu se ochota k takovému využití snížila na necelou čtvrtinu dotázaných, další polovina uvedla, že by se rozhodovali podle výše poplatku za podobné služby. Tři čtvrtiny dotázaných by také preferovali platbu podle skutečně realizované činnosti, tj. za jednotlivé služby nebo úkony.

„Ukazuje se, že čeští pacienti si začínají uvědomovat svojí roli a rostoucí význam v celém systému zdravotnictví. Zdravotnictví stále častěji vnímají jako službu a očekávají, že kromě kvalitní zdravotní péče dostanou i kvalitnější servisní služby, jako je právě online komunikace,“ doplňuje L. Volfová ze společnosti CGM, která stojí za vývojem CGM LIFE eSERVICES.

Průzkum pro společnost CompuGroup Medical ČR provedla agentura STEM/MARK ve dnech 26. – 30 července 2014 na 509 respondentech.

O skupině CompuGroup Medical AG

CompuGroup Medical je jednou z předních světových společností zaměřených na eHealth. Její softwarové produkty jsou navrženy tak, aby podporovaly všechny odborné a organizační činnosti v lékařských ordinacích, lékárnách, laboratořích a nemocnicích. Informační služby pro všechny subjekty zapojené do procesu poskytování zdravotní péče a sdílení elektronických zdravotních záznamů přispívají k bezpečnější a efektivnější péči o pacienty.

Služby CompuGroup Medical jsou založeny na unikátní zákaznické síti více než 400 000 lékařů, zubních lékařů, nemocnic, lékáren a dalších poskytovatelů služeb. Se zastoupením v 19 zemích a se zákazníky ve 43 zemích po celém světě je CompuGroup Medical společností s jedním z nejvyšších pokrytí mezi poskytovateli služeb elektronického zdravotnictví. Přibližně 4 200 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců podporuje inovativní řešení pro stále rostoucí požadavky zákazníků na systém zdravotní péče.

O společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Společnost CompuGroup Medical Česká republika vznikla v roce 2009 fúzí softwarových firem, jejichž vlastníkem byla mateřská společnost CompuGroup Medical. Vizí společnosti je plně elektronizované zdravotnictví. Společnost je lídrem tuzemského trhu ambulantních informačních systémů. Poskytuje rovněž softwarová řešení pro nemocnice a laboratoře. S jejími produkty a službami jsou lékaři spokojeni, což potvrzují pravidelné průzkumy. Vnímají ji jako společnost, která je flexibilní, inovativní, zajímá se o problémy a potřeby lékařů a v konečném důsledku jim usnadňuje život. Na pobočkách v Praze, Brně, Pardubicích a Ústí nad Orlicí pracuje 110 zaměstnanců. Společnost CompuGroup Medical Česká republika je od května 2012 členem ICT Unie.

Kontakt pro novináře:

CompuGroup Medical Česká republika
Lenka Volfová

Head of Marketing
T +42 (0) 737 208 692
e-mail: Lenka.Volfova@CGM.com

AMI Communications
Jakub Řehák

T +42 (0) 702 280 722
e-mail: Jakub.Rehak@amic.cz