Please enable Javascript!

31. leden 2014, Praha

Průzkum: Češi nechtějí u lékaře čekat a často se nedovolají do ordinace

Praha, 30. ledna 2014 – Sedm z deseti Čechů by ocenilo, kdyby se ke svému lékaři mohli objednat na přesný termín. Více než polovině navíc vadí, že stráví v čekárně hodně času. Navíc až 86 procent Čechů si myslí, že ke svému lékaři často jezdí zbytečně. Vyplývá to z průzkumu společnosti CompuGroup Medical, který na vzorku 511 respondentů zpracovala agentura STEM/MARK.

„Nejoblíbenější formou komunikace s lékaři je jednoznačně osobní návštěva, kterou preferuje až osm z deseti Čechů. Na druhém místě je telefonický kontakt,“ vysvětluje Lenka Volfová, Head of Marketing společnosti CompuGroup Medical Česká republika, a dodává: „Respondenti se ale nebrání ani emailu nebo online komunikaci.“

Téměř třetině Čechů vadí, že s lékařem mohou komunikovat jen v jeho ordinačních hodinách. Až polovina přitom považuje ordinační hodiny svého lékaře za příliš krátké. Při telefonickém kontaktu se většině (56 %) stává, že se svému lékaři nedovolají a musí volat opakovaně. Sedm s deseti respondentů si přitom myslí, že ke svému lékaři často jezdí zbytečně.

„Při komunikaci s lékařem je pro Čechy klíčová zejména ochrana osobních dat. Online komunikaci by nejraději využili při kontaktu se svým praktickým lékařem. Pokud by měli možnost, nejčastěji by ji využívali pro objednání termínu návštěvy u lékaře,“ komentuje výsledky Volfová. „Možnost podívat se on-line na výsledky vyšetření je zajímavá až pro 62 % Čechů. Šest z deseti by využilo také online objednání receptu na léky, které užívají dlouhodobě,“ dodává. O zdravotní on-line konzultace s lékařem projevilo zájem až 44 % lidí, zejména u praktického lékaře a pediatra.

Průzkum realizovala agentura STEM/MARK formou internetového dotazníku na reprezentativním vzorku české populace. Dotazováno bylo 511 respondentů.

O skupinì CompuGroup Medical AG
CompuGroup Medical je jednou z pøedních svìtových spoleèností zamìøených na eHealth. Její softwarové produkty jsou navrženy tak, aby podporovaly všechny odborné a organizaèní èinnosti v lékaøských ordinacích, lékárnách, laboratoøích a nemocnicích. Informaèní služby pro všechny subjekty zapojené do procesu poskytování zdravotní péèe a sdílení elektronických zdravotních záznamù pøispívají k bezpeènìjší a efektivnìjší péèi o pacienty.

Služby CompuGroup Medical jsou založeny na unikátní zákaznické síti více než 400 000 lékaøù, zubních lékaøù, nemocnic, lékáren a dalších poskytovatelù služeb. Se zastoupením v 19 zemích a se zákazníky ve 43 zemích po celém svìtì je CompuGroup Medical spoleèností s jedním z nejvyšších pokrytí mezi poskytovateli služeb elektronického zdravotnictví. Pøibližnì 4 000 vysoce kvalifikovaných zamìstnancù podporuje inovativní øešení pro stále rostoucí požadavky zákazníkù na systém zdravotní péèe.

O společnosti CompuGroup Medical Česká republika
Společnost CompuGroup Medical Česká republika vznikla v roce 2009 fúzí softwarových firem, jejichž vlastníkem byla mateřská společnost CompuGroup Medical. Vizí společnosti je plně elektronizované zdravotnictví. Společnost je lídrem tuzemského trhu ambulantních informačních systémů. Poskytuje rovněž softwarová řešení pro nemocnice a laboratoře. S jejími produkty a službami jsou lékaři spokojeni, což potvrzují pravidelné průzkumy. Vnímají ji jako společnost, která je flexibilní, inovativní, zajímá se o problémy a potřeby lékařů a v konečném důsledku jim usnadňuje život. Na pobočkách v Praze, Brně, Pardubicích a Ústí nad Orlicí pracuje 110 zaměstnanců. Společnost CompuGroup Medical Česká republika je od května 2012 členem ICT Unie.

Kontakt pro novináře:
CompuGroup Medical Česká republika
Lenka Volfová

Head of Marketing
T +42 (0) 737 208 692
e-mail: Lenka.Volfova@CGM.com

AMI Communications
Ivan Tučník

T +42 (0) 777 923 401
e-mail: Ivan.Tucnik@amic.cz