Please enable Javascript!

07. leden 2014, Koblenz/Praha

Skupina CompuGroup Medical koupila vision4health a expanduje v segmentu laboratorních informačních systémů

Koblenz/Praha, 7. ledna 2014 – CompuGroup Medical (CGM), jedna z předních světových společností zaměřených na eHealth, včera dokončila transakci na akvizici společnosti vision4health Laufenberg & Co, celoevropsky významného inovátora v oblasti softwarových řešení pro laboratoře a diagnostiku. Díky této akvizici CGM značně posílila svoji tržní pozici v segmentu laboratorních informačních systémů a otevřela nové strategické možnosti v propojení poskytovatelů zdravotní péče a služeb.

Prostřednictvím této dohody CGM získává veškerá aktiva a akcie skupiny vision4health, která operuje v Německu, ve Švýcarsku, v Belgii a ve Francii. S více než 200 klienty v Evropě je vision4health jedním z předních dodavatelů laboratorních informačních systémů s některými z největších a nejprestižnějších nemocnic a provozovatelů soukromých laboratoří jako referenčními zákazníky.

Produktové portfolio společnosti vision4Health se skládá z osvědčených a na trhu zavedených laboratorních informačních systémů „molis“, které podporují všechny relevantní laboratorní disciplíny, jako je biochemie a hematologie, mikrobiologie, histopatologie, správa krevních bank správa a transfuzní/transplantační medicína.

Významné investice v posledních letech vedly k vývoji nové generace produktů s názvem "molis vt", založené na nejnovějších technologiích a inovativních modelech pracovního procesu. Kromě toho, diagnostický portál "molis vt channel" podporuje elektronické objednávání a zasílání výsledků, bezpapírové žádosti o informace a zjištění, ale i další služby mezi poskytovateli zdravotní péče a laboratoři. Molis vt channel je jedním ze základních kamenů diagnostické sítě „Wide Area Network“ spojující ambulance lékařů, zdravotní střediska, nemocniční oddělení, specialisty a laboratoře.

"Společně s naší již silnou pozicí v segmentu laboratorních systémů ve Skandinávii jsme nyní pevně ukotveni jako přední dodavatel pro laboratoře a diagnostiku na klíčových evropských trzích. IT řešení každé laboratoře začíná už v ambulanci objednávajícího lékaře a my jsme již několik let předvídali výhody vytváření sítí mezi poskytovateli zdravotní péče a diagnostickými službami. Společně s našimi ambulantními informačními systémy a inovativními produkty z portfolia vision4health nyní máme schopnost poskytovat ještě lepší služby pro laboratoře, lékaře a nemocnice," řekl Frank Gotthardt, CEO skupiny CompuGroup Medical AG.

Celkový obrat skupiny vision4health byl v roce 2013 přibližně 13 milionů eur s EBITDA ve výši zhruba 0,1 milionu eur. Kupní cena, která na základě dohody mezi smluvními stranami nebude zveřejněna, byla vyplacena v hotovosti. Akvizice byla financována prostřednictvím dostupné hotovosti a úvěru.