Please enable Javascript!

Accept necessary cookies
header

Workflowondersteuning

Voor alle laboratoria is de certificering en accreditering conform ISO 15189, waarin de eisen worden beschreven voor de kwaliteit en competentie van medische laboratoria, een vast onderdeel van hun roadmap. Een essentieel onderdeel is het opstellen van een kwaliteitsmanagementsysteem en uniforme normen op het gebied van aanname, transport en opslag, de onderzoeks- en proceskwaliteit, alsmede de validatie en beoordeling van elk monster en elke onderzoeksopdracht.

De ondersteuning door een informatiesysteem voor laboratoria dat de procesbesturing ondersteunt en een nauwkeurige procesdocumentatie mogelijk maakt zonder dat hier extra en gelijktijdige handmatige processen voor nodig zijn, is hierbij een essentiële succesfactor. Molis biedt hier, met de „workflow manager“

(MWFM) en de papierloze microbiologie („Step-module“), twee waardevolle tools die het doorlopen van de opdracht en de tests van de aanname tot de bevinding en tot aan de uiteindelijke opslag van het monster ondersteunen en alle gebeurtenissen met tijdstempels nauwkeurig vastleggen.

Nonconformity issues worden door MOLIS altijd geregistreerd wanneer deze zich voordoen en kunnen, net als de betroffen correctiemaatregelen, later worden geanalyseerd; indien nodig ook door externe kwaliteitsborgingssystemen.