Please enable Javascript!

Accept necessary cookies
header

Medische standaardanalyse en microbiologie

MOLIS geeft het specifieke werkproces van de microbiologie volledig weer. De software ondersteunt de individuele combinatie van materialen, afnameplaatsen, tests, enz. Hiermee is de verwerking van de kweek tot de kiemidentificatie, het ontwikkelen van betreffende resistenties, het beantwoorden van hygiëne- en epidemiologievraagstukken, het opstellen van meldingsplichtige documenten en de cumulatieve weergave van de bepaalde antibiogrammen ten allen tijde te volgen en in een geautomatiseerd systeem vastgelegd. MOLIS verdeelt de opdracht in de verschillende materialen en verbindt deze met de afzonderlijk gevraagde onderzoeken (bijv. kiemidentificatie, kweek, kleuring). Beslissingstabellen ondersteunen het bepalen van de standaardanalyses en de te kweken voedingsbodems en -media. Systeemtechnisch wordt de resultaatregistratie van de sneltest en daarmee de invoer van kwantitatieve en kwalitatieve resultaten mogelijk gemaakt. Naast beslissingstabellen zijn er parameteriseerbare automatismen, om diverse resistentiepatronen te bepalen, die vervolgens weer verschillende alarmen in werking zetten. De gedetailleerde informatie over de onderzochte materialen van een bepaalde patiënt wordt met inzender en inzenddatum in de patiënthistorie‘ beheerd. Met MOLIS is ten allen tijde een analyse van de geïdentificeerde kiemen mogelijk door een database te raadplegen.