Please enable Javascript!

Accept necessary cookies
header

Interdisciplinair concept

MOLIS maakt een eind aan systeeminterne tussensch¬akels. In tegenstelling tot andere oplossingen brengt MOLIS de specifieke functies van alle gangbare labo¬ratoriumdisciplines, van opdracht tot bevinding, in één systeem samen. Ook gemengde opdrachten en disci¬pline-overkoepelend samengestelde bevindingen zijn mogelijk. De toegang tot laboratoriumresultaten en informatie over bevindingen van betrokken medische disciplines vindt rechtstreeks vanuit de werkcontext plaats. Verschillend vormgegeven werkprocessen en het omslachtig wisselen tussen de programmafuncties per vakgebied behoren tot het verleden.

De dagelijkse routine van de standaardanalyse wordt met MOLIS effectief ondersteund en georganiseerd. De functies in het centrale laboratorium met klinische chemie, hematologie, hemostasiologie, serologie, urinediagnostiek, liquordiagnostiek, enz. gaan van de registratie van de opdracht via de verdeling van de monsters (bijv. drukken van secundaire etiketten), de directe communicatie met analyseapparatuur en de overname van beelden via vrij schaalbare validatie tot aan de individuele opstelling van de bevinding.

Een kwaliteitscontrole met geïntegreerd kwaliteitsma¬nagement zoals Standard Operating Procedures (SOP) en klachtenmanagement is evenzeer inbegrepen, net als vrij definieerbare verwerkingen met automatische verzending naar de afdelingen of hulpprogramma‘s als telefoonlijsten en monitorfuncties. De internationaal gestandaardiseerde coderingssystemen worden volle¬dig ondersteund (LOINC).