Please enable Javascript!

Accept necessary cookies
CGM MOLIS

Het gevestigde LIS voor complexe laboratoria

Het LIS voor ziekenhuis en specialisten laboratoria

Stabiel, betrouwbaar en modulair uitbreidbaar

MOLIS is een in heel Europa gevestigd informatie-systeem voor laboratoria (LIS). De suite beantwoordt zowel aan het brede scala aan functionele wensen van particuliere specialistenlaboratoria, samenwerkende laboratoria, medische verzorgingscentra of veterinaire laboratoria als aan veeleisende ziekenhuislaboratoria en academische ziekenhuizen.

MOLIS biedt hierbij alle voordelen van een herzienbare standaardsoftware en combineert dit kwaliteitscriteri¬um met een hoge mate van parametreerbaarheid en flexibiliteit. MOLIS ondersteunt bijvoorbeeld niet alleen de huidige laboratoriumorganisatie van onze klanten, maar kan ook probleemloos aan toekomstige organi¬satievormen worden aangepast. Onze MOLIS-klanten gebruiken het systeem voor veeleisende specialistische diagnostiek en verwerken daarnaast 20.000 opdrach¬ten per dag. Momenteel werken talrijke academische ziekenhuizen met MOLIS en soms zijn meer dan 500 gebruikers online. MOLIS biedt ondersteuning aan zo¬wel ziekenhuislaboratoria als specialistenlaboratoria. Het maakt daarbij niet uit of het laboratorium centraal vanuit één locatie werkt of zijn taken over meerdere locaties verdeelt. MOLIS voldoet aan de eisen van singlesite- en multisite-laboratoria en ondersteunt de locatie-overkoepelende verwerking van opdrachten en monsters. Naast het basissysteem voor de klini¬sche analyse organiseert MOLIS de processen van de immunohematologie, bloedbanken, transfusiegeneeskunde evenals van diverse microbiologische laboratoria (virologie, parasitologie, allergologie, enz.) en van de serologie.

Meer info?

contat

Tel: +32 4 387 93 93