Please enable Javascript!

Accept necessary cookies
daktari_header

Unieke features

eHealth-toolbar

CGM Daktari is een gehomologeerd softwarepakket dat toelaat alle belangrijke eHealth-diensten te gebruiken op een minimalistische maar uiterst krachtige manier. Via de unieke eHealth-toolbar kan u met een simpele klik van de muis de verzekerbaarheidheid, geïnformeerde toestemming, therapeutische relatie, eGMD, SumEHR en hoofdstuk IV raadplegen of registreren.

ehealth-toolbar

Tijdslijn

Voorbeeld tijdslijn

De tijdslijn stelt u in staat om een overzicht te krijgen van alle zorgelementen in de medische geschiedenis van de patiënt en zorgt voor een duidelijk overzicht van alle contacten die de patiënt heeft gehad binnen de praktijk, ongeacht of deze bij u of bij uw collega zijn geweest. Het laatste voordeel dat de tijdslijn biedt, is de snelle navigatie in de geschiedenis van de patiënt. Doordat u de geschiedenis gevisualiseerd ziet, kan u sneller zoeken naar een labo-uitslag, verslag of raadpleging in het verleden.

Cloud-oplossing

Elke nieuwe CGM Daktari-gebruiker krijgt automatisch onze cloud-oplossing. Dit biedt een hoop voordelen. Zo kan er van overal ter wereld via een internetverbinding met CGM Daktari gewerkt worden. Uw gegevens worden door een gespecialiseerde firma op een veilige manier opgeslagen. Bovendien wordt er automatisch dagelijks een back-up van uw gegevens genomen. U bent bij CGM Daktari niet beperkt in het aantal GB in de cloud of het aantal werkstations. U kan dus op elke computer waarop u dit wenst een CGM Daktari-installatie krijgen, zelfs buiten de praktijk. Een bijkomend voordeel van de cloud-oplossing is dat er geen lokale server meer benodigd is binnen de praktijk.

Talloze functionaliteiten

eFact en eAttest

Voorbeeld facturatiemodule

Het factureren of attesteren van patiënten kunt u doen via de facturatiemodule van CGM Daktari. De facturatiemodule kan gebruikt worden om patiënten met een uitzondering derde-betaler onmiddelijk te factureren aan de mutualiteiten. Voor patiënten zonder een uitzondering derde-betaler zal de facturatiemodule automatisch eAttest gebruiken om deze rechtstreeks te attesteren bij de mutualiteiten. Met de facturatiemodule kan er ook een overzicht worden gegenereerd van wat u voor een bepaalde periode hebt gefactureerd en dit overzicht kan ook geëxporteerd worden naar bv Excel.

Vaccinnet registratiedienst

Via CGM Daktari kunt u vaccinaties rechtsstreeks registreren op Vaccinnet. Deze oplossing laat u toe om met stockbeheer registraties op Vaccinnet te doen. Hierdoor moet u geen dubbele registratie meer doen in uw EMD en op Vaccinnet.

vaccinaties